Latest Changelog Updates (Click here to see full changelog)
27 May 2020 (20:59) -Po śmierci dostaje się teraz blue capsule zamiast baga
27 May 2020 (20:59) -Wartość emerald bara wyznaczono na 10000
27 May 2020 (20:59) -Zmieniono wartość crystal bara z 1000000 na 100
27 May 2020 (20:59) -Zmieniono wartośc Gold bara z 10000 na 1
27 May 2020 (20:59) -Dodano walutę Emerald bar
28 May 2020 (12:21) - 06.06.2020 - OFFICIAL START

06.06.2020
18:00
Official Start
Pierwsze 500 kont może wygrać Punkty Premium!

Nowy silnik
Przepisane wszystkie systemy gry
Wymiana walut
Ograniczenie Item Shopa (usunięcie przedmiotów Questowych)
Zredukowanie liczby profesji oraz dodanie specjalnych technik dla każdej profesji
Nowe expowiska
Nowe Dungeony
Nowe Bossy
Season Pass
Eventy co 2 godziny
Rozbudowanie systemy "thievery"
Całkowity rebalans DMG / broni
Przepisane wszystkie spelle
Wiele nowych komend
Usprawnione wszystkie istniejące mechaniki w grze
Wszystkie profesje mają teraz 8 form
Przepisany system sag
Zmienione misje na transformy06.06.2020
18:00

Official Start
First 500 accounts can win Premium Points!New engine
Fully reworked all game systems
Currency rework
Item Shop rework (Quest Items removed)
Reduced number of professions and added new special techniques
New exp places
New Dungeons
New Bosses
Season Pass
Events every 2 hours
Expanded "Thievery"
Fully reworked DMG / weapons balance
Fully reworked spells
New commands
All mechanics adjusted and expanded
All professions now have 8 forms
Reworked sagas
Changed transform quests