Latest Changelog Updates (Click here to see full changelog)
27 May 2020 (20:59) -Po śmierci dostaje się teraz blue capsule zamiast baga
27 May 2020 (20:59) -Wartość emerald bara wyznaczono na 10000
27 May 2020 (20:59) -Zmieniono wartość crystal bara z 1000000 na 100
27 May 2020 (20:59) -Zmieniono wartośc Gold bara z 10000 na 1
27 May 2020 (20:59) -Dodano walutę Emerald bar